درباره بلاگ

میلگرد یا آرماتور به پروفیل فولادی با مقطع گرد توپر  اطلاق می شود

که هم به صورت ساده و هم آجدار طی فرآیند نورد گرم تولید می شود.

میلگردها از نظر ظاهری به 3 دسته میلگرد ساده، میلگرد آجدار و میلگرد آجدار پیچیده (کلاف) دسته بندی می شوند.

از نظر نوع به 6 نوع اروپایی، فولاد کربن، پوشش ابوکسی،

گالوانیزه، فایبرگلاس لیمر و فولاد ضد زنگ تقسیم میشود.

همچنین  از نظر خواص مکانیکی به 4 دسته نرم بدون آج(A1)،

نیمه سخت با آج ساده(A2)، سخت با آج پیچیده(A3)،

سخت با آج مرکب(A4) تقسیم می شود

به دو روش تولید آلیاژی(آنالیز شیمیایی) و روش تولید حرارتی ترمکس تولید می شود.

میلگردهای ساخته شده در کارخانجات ایران منطبق بر استاندارد ملی ایران به شماره 3132 میباشد که این استانداردبرگرفته از مرجع بین المللی نظیر آیین نامه های اروپایی DIN و EN آیین نامه JIS ژاپن و آیین نامه های ASTM  و ISO آمریکا می باشد.

دلیل به کارگیری این آیین نامه ها شرایط متنوع زیست محیطی کشورمان است.