ردیف عنوان واحد دسته بندی نام کارخانه تاریخ قیمت عملیات
1 ورق سیاه 2 میل عرض 1000 رول کارخانه کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ 18000
2 ورق سیاه 20 میل 1200*2000 کارخانه کیلوگرم ورق سیاه اکسین اهواز ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ 14000
3 ورق سیاه 70 میل 6000*2000 کارخانه کیلوگرم ورق سیاه اکسین اهواز ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 64100
4 ورق سیاه 60 میل 6000*2000 کارخانه کیلوگرم ورق سیاه اکسین اهواز ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 67000
5 ورق سیاه 50 میل 6000*2000 تهران کیلوگرم ورق سیاه اکسین اهواز ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 65600
6 ورق سیاه 50 میل 6000*2000 کارخانه کیلوگرم ورق سیاه اکسین اهواز ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 69300
7 ورق سیاه 40 میل 6000*2000 تهران کیلوگرم ورق سیاه اکسین اهواز ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 72600
8 ورق سیاه 40 میل 6000*2000 کارخانه کیلوگرم ورق سیاه اکسین اهواز ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 70600
9 ورق سیاه 35 میل 6000*2000 تهران کیلوگرم ورق سیاه اکسین اهواز ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 73500
10 ورق سیاه 35 میل 6000*2000 کارخانه کیلوگرم ورق سیاه اکسین اهواز ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 73500
11 ورق سیاه 35 میل 1200*2000 کارخانه کیلوگرم ورق سیاه اکسین اهواز ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 73100
12 ورق سیاه 30 میل 6000*2000 تهران کیلوگرم ورق سیاه اکسین اهواز ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 67000
13 ورق سیاه 30 میل 6000*2000 کارخانه کیلوگرم ورق سیاه اکسین اهواز ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 65100
14 ورق سیاه 25 میل 6000*2000 کارخانه کیلوگرم ورق سیاه اکسین اهواز ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 65100
15 ورق سیاه 20 میل 6000*2000 تهران کیلوگرم ورق سیاه اکسین اهواز ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 67500
16 ورق سیاه 20 میل 6000*2000 کارخانه کیلوگرم ورق سیاه اکسین اهواز ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 65700
17 ورق سیاه 20 میل 1200*2000 کارخانه کیلوگرم ورق سیاه اکسین اهواز ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 65800
18 ورق سیاه 15 میل 6000*1500 برش خورده تهران کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 15200
19 ورق سیاه 15 میل عرض 1500 رول کارخانه کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 14800
20 ورق سیاه 12 میل 6000*1500 برش خورده تهران کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 15200
21 ورق سیاه 12 میل عرض 1500 رول کارخانه کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 14800
22 ورق سیاه 10 میل 6000*1500 برش خورده تهران کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 15500
23 ورق سیاه 10 میل عرض 1500 رول کارخانه کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 15000
24 ورق سیاه 8 میل 6000*1500 برش خورده تهران کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 15500
25 ورق سیاه 8 میل عرض 1500 رول کارخانه کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 15000
26 ورق سیاه 6 میل 6000*1500 برش خورده تهران کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 16500
27 ورق سیاه 6 میل عرض 1500 رول کارخانه کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 16000
28 ورق سیاه 5 میل عرض 1250 رول کارخانه کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 16000
29 ورق سیاه 4 میل 6000*1500 کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 17300
30 ورق سیاه 4 میل 1250*2500 برش خورده تهران کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 17300
31 ورق سیاه 4 میل 1000*2000 برش خورده تهران کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 17300
32 ورق سیاه 4 میل عرض 1500 رول کارخانه کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 16800
33 ورق سیاه 4 میل عرض 1250 رول کارخانه کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 16800
34 ورق سیاه 3 میل 6000*1500 برش خورده تهران کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 18300
35 ورق سیاه 3 میل 1250*2500 برش خورده تهران کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 18300
36 ورق سیاه 3 میل 1000*2000 برش خورده تهران کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 18300
37 ورق سیاه 3 میل 1500 رول کارخانه کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 17800
38 ورق سیاه 3 میل 1250 رول کارخانه کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 17800
39 ورق سیاه 1250*2500 برش خورده تهران کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 18500
40 ورق سیاه 2 میل 1000*2000 برش خورده تهران کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 18500
41 ورق سیاه 2 میل عرض 1250 رول کارخانه کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 18000
42 ورق سیاه 2 میل عرض 1000 رول کارخانه کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 18000

درباره بلاگ

ورق سیاه به دلیل تقاضای بالایی که دارد تأثیر مستقیمی بر بازار آهن می گذارد.

به دلیل تولید از طریق فرآیند نورد گرم ، قیمت پایین تری نسبت به انواع مشابه خود دارد.

به همین دلیل برای تولید دستگاههایی با ابعاد بالا انتخاب مناسبی می باشد و تقاضا در بازار برای آن زیاد است.
در زیر لیستی از قیمت و همچنین کارخانه های تولید کننده ورق سیاه موجود است.
در صورتی که ابعاد مورد نظر شما در لیست زیر وجود نداشت میتوانید با شماره های ما تماس بگیریدو ابعاد مورد نظر خود را سفارش دهید.
به دلیل نوسانات بازار ، برای تأیید قیمت ها با ما تماس بگیرید
برای مشاهده نوسانات و نمودار قیمت محصول روی آیکون نمودار مرتبط با هر محصول کلیک کنید