ردیف عنوان واحد دسته بندی نام کارخانه تاریخ قیمت عملیات
1 ورق سیاه 70 میل 6000*2000 کارخانه کیلوگرم ورق سیاه اکسین اهواز ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 64100
2 ورق سیاه 60 میل 6000*2000 کارخانه کیلوگرم ورق سیاه اکسین اهواز ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 67000
3 ورق سیاه 50 میل 6000*2000 تهران کیلوگرم ورق سیاه اکسین اهواز ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 65600
4 ورق سیاه 50 میل 6000*2000 کارخانه کیلوگرم ورق سیاه اکسین اهواز ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 69300
5 ورق سیاه 40 میل 6000*2000 تهران کیلوگرم ورق سیاه اکسین اهواز ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 72600
6 ورق سیاه 40 میل 6000*2000 کارخانه کیلوگرم ورق سیاه اکسین اهواز ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 70600
7 ورق سیاه 35 میل 6000*2000 تهران کیلوگرم ورق سیاه اکسین اهواز ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 73500
8 ورق سیاه 35 میل 6000*2000 کارخانه کیلوگرم ورق سیاه اکسین اهواز ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 73500
9 ورق سیاه 35 میل 1200*2000 کارخانه کیلوگرم ورق سیاه اکسین اهواز ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 73100
10 ورق سیاه 30 میل 6000*2000 تهران کیلوگرم ورق سیاه اکسین اهواز ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 67000
11 ورق سیاه 30 میل 6000*2000 کارخانه کیلوگرم ورق سیاه اکسین اهواز ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 65100
12 ورق سیاه 25 میل 6000*2000 کارخانه کیلوگرم ورق سیاه اکسین اهواز ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 65100
13 ورق سیاه 20 میل 6000*2000 تهران کیلوگرم ورق سیاه اکسین اهواز ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 67500
14 ورق سیاه 20 میل 6000*2000 کارخانه کیلوگرم ورق سیاه اکسین اهواز ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 65700
15 ورق سیاه 20 میل 1200*2000 کارخانه کیلوگرم ورق سیاه اکسین اهواز ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 65800
16 ورق سیاه 15 میل 6000*1500 برش خورده تهران کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 70000
17 ورق سیاه 15 میل عرض 1500 رول کارخانه کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 69000
18 ورق سیاه 12 میل 6000*1500 برش خورده تهران کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 70000
19 ورق سیاه 12 میل عرض 1500 رول کارخانه کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 68800
20 ورق سیاه 10 میل 6000*1500 برش خورده تهران کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 70000
21 ورق سیاه 10 میل عرض 1500 رول کارخانه کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 68800
22 ورق سیاه 8 میل 6000*1500 برش خورده تهران کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 70500
23 ورق سیاه 8 میل عرض 1500 رول کارخانه کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 69000
24 ورق سیاه 6 میل 6000*1500 برش خورده تهران کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 71200
25 ورق سیاه 6 میل عرض 1500 رول کارخانه کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 69000
26 ورق سیاه 5 میل عرض 1250 رول کارخانه کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 71000
27 ورق سیاه 4 میل 6000*1500 کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 72500
28 ورق سیاه 4 میل 1250*2500 برش خورده تهران کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 67000
29 ورق سیاه 4 میل 1000*2000 برش خورده تهران کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 68000
30 ورق سیاه 4 میل عرض 1500 رول کارخانه کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 70000
31 ورق سیاه 4 میل عرض 1250 رول کارخانه کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 63400
32 ورق سیاه 3 میل 6000*1500 برش خورده تهران کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 71700
33 ورق سیاه 3 میل 1250*2500 برش خورده تهران کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 68000
34 ورق سیاه 3 میل 1000*2000 برش خورده تهران کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 68000
35 ورق سیاه 3 میل 1500 رول کارخانه کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 70000
36 ورق سیاه 3 میل 1250 رول کارخانه کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 65100
37 ورق سیاه 1250*2500 برش خورده تهران کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 65500
38 ورق سیاه 2 میل 1000*2000 برش خورده تهران کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 67500
39 ورق سیاه 2 میل عرض 1250 رول کارخانه کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 63900
40 ورق سیاه 2 میل عرض 1000 رول کارخانه کیلوگرم ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 65600

درباره بلاگ

ورق سیاه به دلیل تقاضای بالایی که دارد تأثیر مستقیمی بر بازار آهن می گذارد.

به دلیل تولید از طریق فرآیند نورد گرم ، قیمت پایین تری نسبت به انواع مشابه خود دارد.

به همین دلیل برای تولید دستگاههایی با ابعاد بالا انتخاب مناسبی می باشد و تقاضا در بازار برای آن زیاد است.
در زیر لیستی از قیمت و همچنین کارخانه های تولید کننده ورق سیاه موجود است.
در صورتی که ابعاد مورد نظر شما در لیست زیر وجود نداشت میتوانید با شماره های ما تماس بگیریدو ابعاد مورد نظر خود را سفارش دهید.
به دلیل نوسانات بازار ، برای تأیید قیمت ها با ما تماس بگیرید
برای مشاهده نوسانات و نمودار قیمت محصول روی آیکون نمودار مرتبط با هر محصول کلیک کنید