ردیف عنوان واحد دسته بندی نام کارخانه تاریخ قیمت عملیات
1 نبشی 8*80*80 کیلوگرم نبشی ناب تبریز ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
2 نبشی 7*70*70 کیلوگرم نبشی ناب تبریز ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
3 نبشی 6*60*60 کیلوگرم نبشی ناب تبریز ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
4 نبشی5*50*50 کیلوگرم نبشی ناب تبریز ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
5 نبشی 5*45*45 کیلوگرم نبشی ناب تبریز ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
6 نبشی 3*40*40 کیلوگرم نبشی ناب تبریز ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
7 نبشی 3*30*30 کیلوگرم نبشی ناب تبریز ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
8 نبشی 8*100*100 کیلوگرم نبشی ناب تبریز ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
9 نبشی 3*25*25 کیلوگرم نبشی ناب تبریز ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
10 نبشی 4*40*40 کیلوگرم نبشی ناب تبریز ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
11 نبشی 10*100*100 ناب تبریز کیلوگرم نبشی ناب تبریز ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
12 نبشی 6*60*60 کیلوگرم نبشی نبشی شکفته ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 11900
13 نبشی 5*50*50 کیلوگرم نبشی نبشی شکفته ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 11900
14 نبشی 8*80*80 کیلوگرم نبشی نبشی شکفته ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 11900
15 نبشی 10*100*100 نبشی شکفته کیلوگرم نبشی نبشی شکفته ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 11900

درباره بلاگ

کاربرد گسترده انواع نبشی در ساخت سازه ها ،

اهمیت انتخاب نبشی مناسب با ضخامت و طول مناسب در بهینه سازی هزینه های اجرای طرح

نقش مهمی را ایفا می کند.
در جدول زیر لیستی از قیمت ها در سایزهای مختلف موجود است.
در صورتی که ابعاد مورد نظر شما در لیست زیر وجود نداشت

میتوانید با شماره های ما تماس بگیریدو ابعاد مورد نظر خود را سفارش دهید.
به دلیل نوسانات بازار ، برای تأیید قیمت ها با ما تماس بگیرید
برای مشاهده نوسانات و نمودار قیمت محصول روی آیکون نمودار مرتبط با هر محصول کلیک کنید