ردیف عنوان واحد دسته بندی نام کارخانه تاریخ قیمت عملیات
1 میلگرد آجدار 32 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم میلگرد آجدار نیشابور ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 47600
2 میلگرد آجدار 28 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم میلگرد آجدار نیشابور ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 47600
3 میلگرد آجدار 25 شاخه 12 متری A3 تهران کیلوگرم میلگرد آجدار نیشابور ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 48800
4 میلگرد آجدار 25 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم میلگرد آجدار نیشابور ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 47600
5 میلگرد آجدار 22 شاخه 12 متری A3 تهران کیلوگرم میلگرد آجدار نیشابور ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 48800
6 میلگرد آجدار 22 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم میلگرد آجدار نیشابور ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 47600
7 میلگرد آجدار 20 شاخه 12 متری A3 تهران کیلوگرم میلگرد آجدار نیشابور ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 48800
8 میلگرد آجدار 20 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم میلگرد آجدار نیشابور ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 47600
9 میلگرد آجدار 18 شاخه 12 متری A3 تهران کیلوگرم میلگرد آجدار نیشابور ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 48800
10 میلگرد آجدار 18 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم میلگرد آجدار نیشابور ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 47600
11 میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری A3 تهران کیلوگرم میلگرد آجدار نیشابور ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 48800
12 میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم میلگرد آجدار نیشابور ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 47600
13 میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری A3 تهران کیلوگرم میلگرد آجدار نیشابور ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 48800
14 میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم میلگرد آجدار نیشابور ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 47600
15 میلگرد آجدار 12 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم میلگرد آجدار نیشابور ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 48200
16 میلگرد آجدار 10 شاخه 12 متری A3 کارخانه کیلوگرم میلگرد آجدار نیشابور ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 67500
17 میلگرد آجدار 32 شاخه 12 متری A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ذوب آهن ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 48000
18 میلگرد آجدار 28 شاخه 12 متری A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ذوب آهن ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 47200
19 میلگرد آجدار 25 شاخه 12 متری A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ذوب آهن ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 48000
20 میلگرد آجدار 22 شاخه 12 متری A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ذوب آهن ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 48000
21 میلگرد آجدار 20 شاخه 12 متری A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ذوب آهن ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 48800
22 میلگرد آجدار 18 شاخه 12 متری A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ذوب آهن ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 48300
23 میلگرد آجدار 16 شاخه 12 متری A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ذوب آهن ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 49200
24 میلگرد آجدار 14 شاخه 12 متری A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ذوب آهن ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 49200
25 میلگرد آجدار 12 شاخه 12 متری A3 کیلوگرم میلگرد آجدار ذوب آهن ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ 49500

درباره بلاگ

در جدول زیر لیستی از قیمت ها در سایزها،استانداردها و حالتهای مختلف میلگرد آجدار موجود است.
در صورتی که ابعاد مورد نظر شما در لیست زیر وجود نداشت

میتوانید با شماره های ما تماس بگیرید و ابعاد مورد نظر خود را سفارش دهید.
به دلیل نوسانات بازار ، برای تأیید قیمت ها با ما تماس بگیرید
برای مشاهده نوسانات و نمودار قیمت محصول روی آیکون نمودار مرتبط با هر محصول کلیک کنید