کمپانی آهن حامی یکی از بزرگترین شرکت های عرضه کننده انواع آهن آلات داخلی و خارجی در سطح کشور است.
اخبار های مربوط به آهن حامی

اخبار بازار آهن را با ما دنبال کنید


ردیف عنوان واحد دسته بندی نام کارخانه تاریخ قیمت عملیات
1 ناودانی 4 اروپا کیلوگرم ناودانی اکسین اهواز ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ 15000
2 ورق سیاه 20 میل 1200*2000 کارخانه کیلوگرم ورق سیاه اکسین اهواز ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ 14000
3 تیرآهن 20 فایکو شاخه تیر آهن فایکو ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ 5100000
4 تیرآهن 16 فایکو شاخه تیر آهن فایکو ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ 3200000
5 تیرآهن 14 فایکو شاخه تیر آهن فایکو ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ 3000000
6 تیرآهن 30 ذوب آهن شاخه ذوب آهن ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ 9900000
7 تیرآهن 27 ذوب آهن شاخه تیر آهن ذوب آهن ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ 8500000
8 تیرآهن 24 ذوب آهن شاخه تیر آهن ذوب آهن ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ 7900000
9 تیرآهن 22 ذوب آهن شاخه تیر آهن ذوب آهن ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ 6800000
10 تیراهن 20 ذوب آهن شاخه تیر آهن ذوب آهن ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ 5800000
11 تیرآهن 18 ذوب آهن شاخه تیر آهن ذوب آهن ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ 4200000
12 تیرآهن 16 ذوب آهن شاخه تیر آهن ذوب آهن ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ 3500000
13 تیرآهن 14 ذوب آهن کیلوگرم تیر آهن ذوب آهن ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ 2500000
14 تیرآهن 12 ذوب آهن شاخه تیر آهن ذوب آهن ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ 2300000
15 نبشی 8*80*80 کیلوگرم نبشی ناب تبریز ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
16 نبشی 7*70*70 کیلوگرم نبشی ناب تبریز ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
17 نبشی 6*60*60 کیلوگرم نبشی ناب تبریز ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
18 نبشی5*50*50 کیلوگرم نبشی ناب تبریز ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
19 نبشی 5*45*45 کیلوگرم نبشی ناب تبریز ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
20 نبشی 3*40*40 کیلوگرم نبشی ناب تبریز ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ 12000
  • کارخانه های تولید کننده
  • فرمول محاسبات
  • جدول وزنی آهن آلات
  • ثبات بازار با افزایش قیمت اجناس

با داشتن مساحت و چگالی هر جسمی حدود وزن آن جسم قابل محاسبه است .

برای راحتی درک این موضوع لازم می دانم تا چگالی چند کالای فلزی مهم را در اینجا بازگو کنم :

چگالی آهن : 7.86

چگالی استیل : 7.84

چگالی آلومینیوم : 2.7 

    162/طول*قطر*قطر  : وزن میلگرد قطری 

طول*عرض*ضخامت*7.85  : وزن ورق و تسمه

قطر لوله *ضخامت *0.02466*طول : وزن لوله 

ابعاد+ابعاد *2*ضخامت*0.00785*طول  : وزن پروفیل 

1000000/(6000*8*ضخامت*(عرض+طول)) : وزن نبشی 

 

در صنعت ساختمان معلوم بودن وزن آهن آلات از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. برای همین منظور مهم دیدیم که جداولی کاربردی از وزن آهن آلات موجود در صتعت آهن را تهیه کنیم و در این برگه از وب سایت آهن حامی قرار دهیم .

 

 

 

 

ثبات بازار


دلایل خرید فولاد و آهن از کمپانی آهن حامی را در پایین توضیح میدهیم

اعتبار کنونی ما از اعتماد سالیان دراز شماست، باشد که اعتماد شما رابابیشترین رضایت شما پاسخ دهیم